Wordt mijn behandeling vergoed?

Basisverzekering

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan wel een verwijzing van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Ook moet er een diagnose volgens de DSM-5 kunnen worden vastgesteld. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. 

Burn-out, slapeloosheid en aanpassingsproblemen vallen bijvoorbeeld niet onder verzekerde zorg, maar kunnen wel een onderdeel zijn van een andere psychische aandoening. 

Vergoedingen

Stroomlijn heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat een noodzakelijke behandeling volledig wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar je verzekeraar.

Je betaalt zelf alleen eventueel openstaand verplicht eigen risico. Je zorgverzekeraar biedt altijd de mogelijkheid om je eigen risico in termijnen te betalen. Informeer hierover vooraf bij je verzekeraar.

In verband met het beperkte omzetbudget is de wachttijd voor verzekerden van sommige zorgverzekeraars langer dan voor mensen die elders verzekerd zijn. Wij zijn namelijk verplicht dit budget gelijkmatig te spreiden over het jaar. Zie hier de actuele wachttijden.

  Ben je verzekerd bij CZ, VGZ of Zilveren Kruis / FBTO*? Dan kan je helaas pas in 2025 bij ons starten. Klik hier voor de actuele wachtijden bij de andere verzekeraars. 

  * Onder het concern VGZ vallen de labels: VGZ, VGZ Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, United Consumers & ZEKUR

  * Onder het concern Zilveren Kruis / Achmea vallen ook de labels: De Friesland, FBTO, Interpolis, De christelijke & ZieZo

  * Onder het concern CZ vallen de labels: CZ, CZ Direct, Just, Nationale Nederlanden & OHRA

  Kom je uit regio Oosterhout (NB) of omstreken? Dan is jouw huisarts mogelijk aangesloten bij Zorroo. Klik in dat geval hier voor meer informatie over de vergoeding van jouw behandeling.

  Verwijsbrief

  Om voor een vergoeding van je behandeling in aanmerking te komen heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts. Een verwijsbrief is 9 maanden geldig. Ook moet er tijdens de intake een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar.


  Het bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg heet het Zorgprestatiemodel (ZPM). Een behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals o.a. intake, behandeling, vragenlijstonderzoek en schriftelijke feedback. Deze onderdelen worden zorgprestaties genoemd. 


  Zorgprestatie-model

  Bij een vergoede behandeling ontvangt jouw zorgverzekeraar rechtstreeks de rekeningen van Stroomlijn. Hierop staan de geleverde zorgprestaties. De zorgverzekering onderscheid vier typen zorgprestaties:

  1. Consult diagnostiek (o.a. het intakegesprek, het adviesgesprek en vragenlijstonderzoek)
  2. Consult behandeling (o.a. de behandelsessies, berichten over je behandeling en feedback op huiswerkopdrachten)
  3. Intercollegiaal overleg (als je behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk acht om te overleggen met een collega)
  4. Groepsconsulten (als je groepstherapie volgt)

  De tarieven voor deze prestaties zijn afhankelijk van het beroep van je behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

  In het overzicht dat jij van je verzekeraar ontvangt kan je precies zien wat er door ons in rekening is gebracht. Soms heeft een consult misschien wat langer of korter geduurd dan op het overzicht van je verzekeraar staat. Dat komt omdat wordt uitgegaan van de geplande tijd. Wij plannen voor een intake standaard 60 minuten en voor een behandelsessie tussen de 45 en 60 minuten. 

  Onverzekerde zorg

  Niet alle klachten en stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je komt niet voor vergoeding in aanmerking als:

  1. Je geen verwijzing van de huisarts hebt.
  2. Je wel een verwijzing van je huisarts hebt, maar geen passende diagnose. Zo zijn bijvoorbeeld burn-out, relatietherapie en rouwverwerking uitgesloten van verzekerde zorg. De kosten voor deze behandelingen moet je zelf betalen. 

  Wordt jouw diagnose niet vergoed? Dan zal je behandelaar dit tijdens de intakefase met je bespreken. Met een verwijzing van je huisarts wordt het eerste gesprek dan toch gewoon vergoed. 

  Zonder verwijzing

  Je kunt bij ons ook terecht zónder verwijzing van je huisarts. Er kunnen verschillende redenen zijn om bewust niet te kiezen voor een verwijzing:

  • Je wil niet dat er een diagnose gesteld wordt.
  • Je hebt klachten waarvoor de behandeling niet wordt vergoed.
  • Je hebt maar een beperkt aantal gesprekken nodig en komt hiermee niet boven het eigen risico uit. 
  • Je hebt geen verwijzing van je huisarts en wil je rechtstreeks aanmelden.
  • Je werkgever neemt de kosten op zich.
  • Andere persoonlijke overwegingen.

  Zonder verwijzing betaal je zelf de behandeling. Je krijgt dan na afloop van ieder gesprek een factuur. 

  Vergoeding door je werkgever is soms ook een mogelijkheid. Dit kun je met je bedrijfsarts, leidinggevende of HR-afdeling overleggen.


  We behandelen bij Stroomlijn ook zonder verwijzing van je huisarts. Zonder verwijzing wordt je zorg niet vergoed. We noemen dit onverzekerde zorg. Soms is het toch mogelijk om (een deel) uit je aanvullende verzekering vergoed krijgen, neem hiervoor contact op met je verzekeraar.


  Tarieven bij zelf betalen

  De tarieven in onderstaande tabel gelden als:

  • Je behandeling niet wordt vergoed door je zorgverzekering. 
  • Je liever zelf je behandeling betaalt. Je hebt dan geen verwijzing nodig én betaalt geen eigen risico.

  Onze tarieven zijn afgeleid van de door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven in de GGZ in 2024. We maken geen verschil in het tarief voor behandelingen online of op locatie.

   

  Soort afspraak Duur in minuten* Prijs
  Kennismaking ca. 10 gratis
  Intakegesprek ca. 60 (+30 indirect) € 164
  Behandelsessie ca. 45 tot 60 (+15 indirect) € 131

  * Behalve directe tijd besteden psychologen ook indirecte tijd aan een sessie. Denk o.a. aan voorbereiding, rapportage en het maken van het behandelplan.


  De vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat je altijd eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico vastgesteld op € 385 per persoon vanaf 18 jaar.


  Afspraak annuleren

  Kun je niet op een afspraak komen? Zeg je afspraak dan minimaal 1 werkdag (24u) van tevoren af. Voor afspraken die op maandag gepland staan betekent dit dat je die de vrijdag ervoor moet annuleren. Dan kan in de vrijgekomen tijd nog iemand anders geholpen worden.

  Afzeggen gaat bij voorkeur via een bericht in de cliëntomgeving of anders door te mailen naar office@onlinepsychologie.nl

  Zorroo

  Stroomlijn heeft een overeenkomst afgesloten met Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken). Als jouw huisarts deelneemt aan het Zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo, dan kan deze rechtstreeks naar ons verwijzen.

  Je behandeling wordt dan geheel vergoed en er wordt géén aanspraak gedaan op het eigen risico van je zorgverzekering. Je huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ) bepaalt of jij in aanmerking komt voor deelname aan het zorgprogramma.

  Wij bieden vanuit Stroomlijn enkel kortdurende trajecten aan bij Zorroo-verwijzingen (max 7 sessies). Indien we bij aanmelding inschatten dat er meer nodig is zullen we je huisarts vragen om een reguliere verwijzing. Er wordt dan wel aanspraak gedaan op je eigen risico. 

  Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg. 

  Betalings-voorwaarden

  Klik op deze link om de betalingsvoorwaarden van Stroomlijn | Online psychologie te lezen.