Fotografie: Het Communicatiemeisje

Kim van der Linden, GZ-Psycholoog

Dr. Kim van der Linden is in 2010 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2014 heeft zij de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond.

Kim is gepromoveerd op emotionele en biologische stressgevoeligheid.

 

BIG-register nr: 29919030125

AGB-code: 94061488

Achtergrond

Mijn werkervaring ligt zowel binnen de basis als de specialistische GGz. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van klachten gerelateerd aan chronische stress, perfectionisme, hechtingsstijlen, angst, zelfbeeld en ontwikkelingsproblematiek. Ook heb ik ervaring in thema's als identiteit en zingeving.

Als orthopedagoog heb ik aandacht voor hoe bepaalde patronen zich in je leven hebben gevormd. Daarin neem ik onder andere je voorgeschiedenis en sociale context mee. Mijn ervaring is dat patronen het beste te doorbreken zijn door bewustwording. Ik doe dat middels verschillende cognitieve technieken, waaronder CGT en ACT. Aanvullend besteed ik binnen de behandeling aandacht aan de wisselwerking tussen het stresssysteem en het ontstaan en onderhouden van mentale klachten. Ik bekijk je klachten dan ook bij voorkeur vanuit een meer holistisch perspectief.

Waarom Stroomlijn?

De keuze om bij Stroomlijn te werken was snel gemaakt. Ik krijg veel energie van het werken met mensen in deze levensfase. Zelf heb ik natuurlijk ook de nodige ervaring met keuzestress, dertigers dilemma’s en hoge eisen. Dus ik kan je ook zeker ondersteunen vanuit een stukje herkenning.