Onze werkwijze van begin tot eind van je traject. 

Cliëntomgeving

Blijkt uit jouw aanmelding dat Stroomlijn de juiste zorg kan bieden voor jou? Dan wordt een account voor je aangemaakt in de cliëntomgeving.

Hier kan je zelf je persoonlijke gegevens invoeren. Ook wordt een vragenlijst voor je klaargezet, die je voorafgaand aan je intakegesprek kunt invullen. 

Intake 

Hierna volgt het intakegesprek. Dat gesprek duurt circa 60 minuten en doen we via beeldbellen óf op de praktijk. Je mag hier zelf een keuze in maken. Er is tijdens dit gesprek veel ruimte voor jouw klachten en je achtergrond.

Samen proberen we te begrijpen waarom jij op dit moment deze klachten hebt.

Een goede klik is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of je bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt.

Blijkt dat je toch andere of zwaardere zorg nodig hebt? Dan bespreekt de behandelaar met jou de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door je zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

Behandelplan

Ga je inderdaad bij ons starten? Dan maken we een plan van aanpak dat bij jou en jouw situatie past. Dit start met het formuleren van een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen. Dat gaat vaak over specifieke dingen die je niet meer of juist wel wilt kunnen doen of ervaren.

Er zijn verschillende behandelvormen (methodieken) mogelijk, afhankelijk van de aard en ernst van je klachten en natuurlijk je persoonlijke voorkeur. 

Wij behandelend altijd kortdurend. Dat wil zeggen dat we trajecten aanbieden van maximaal 10 sessies. Na intake maken we een inschatting of je een kort, middellang of intensief traject nodig hebt. 

  • Kort: In totaal 4 sessies (inclusief intake en eindgesprek)
  • Middel: In totaal 7 sessies (inclusief intake en eindgesprek)
  • Intensief: In totaal 10 sessies (inclusief intake en eindgesprek)

De behandeling

De behandeling bestaat uit een mix van face-to-face afspraken en eHealth modules. Dit wordt ook wel "blended care" genoemd. 

De online behandeling bij Stroomlijn verschilt inhoudelijk niet van een behandeling in een volledig "offline" praktijk en voldoet aan alle kwaliteitseisen en professionele behandelrichtlijnen

blended therapie, een mix van (online) gesprekken en online modules

Vragenlijsten

Tijdens je traject wordt er op (minimaal) twee momenten een vragenlijst afgenomen: een nulmeting bij aanvang en een eindmeting bij afsluiting. Soms doen we ook nog een tussenmeting halverwege.

We meten hiermee bijvoorbeeld de ernst van je klacht(en) en/of je psychologische flexibiliteit. We vinden het belangrijk om te weten of de therapie echt iets heeft opgeleverd voor jou.

Afsluiting 

Je behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang precies? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te blijven evalueren weten we ook wanneer je genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

In het laatste afsluitende gesprek bekijken we wat je zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. We maken hiervoor samen een "terugvalpreventieplan". Ook hou je toegang tot een aantal eHealth-modules.

Afspraak annuleren 

Kan een afspraak niet doorgaan? Zeg je afspraak minimaal 1 werkdag (24 uur) van tevoren af. Voor afspraken die op maandag gepland staan betekent dit dat je die de vrijdag ervoor moet annuleren. Dan kan in de vrijgekomen tijd nog iemand anders geholpen worden. 

Afzeggen gaat bij voorkeur via een bericht in de cliëntomgeving of anders door te mailen naar office@onlinepsychologie.nl.