Kwaliteit en Keurmerken Stroomlijn

Keurmerk Basis GGZ

Stroomlijn draagt ook in 2024 weer met trots het Keurmerk Kortdurende GGZ. Dit is een kenmerk voor kwaliteit van de generalistische kortdurende GGZ, ook wel de Basis GGZ genoemd.

Met dit keurmerk laten wij zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk van ons vereist wordt. Bijvoorbeeld wat betreft onze cliëntgerichtheid, transparantie en innovatieve behandelingen. We streven naar continue verbetering van onze aanpak en ons zorgaanbod.

HKZ Keurmerk

Stroomlijn is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector en biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

Met dit keurmerk laten we zien dat we intern de zaken op orde hebben, de cliënt bij ons centraal staat en dat we actief werken aan het verbeteren van onze zorg. Dit vormt een basisgarantie voor kwaliteit. Om het HKZ-certificaat te behouden vinden regelmatig controles plaats door een externe, onafhankelijke organisatie. 

ROM

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van de behandeling goed in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen we je daarom een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over je psychische gezondheid.

We zijn ook zelfkritisch: we meten om te weten en te verbeteren. En we staan altijd open voor jouw feedback.

Scholing & intervisie

Onze GZ-psychologen hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgen we bijscholing gericht op specifieke vaardigheden voor het generalistisch kortdurend behandelen. Om onze deskundigheid verder te bevorderen organiseren en op ons eigen handelen te reflecteren organiseren we intervisie-bijeenkomsten.

Kwaliteits-statuut

Zorgaanbieders in de GGZ die verzekerde zorg leveren moeten sinds 1 januari 2017 een ‘kwaliteitsstatuut’ hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe GGZ-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen. Zodat duidelijk is dat jij de juiste hulp, op de juiste plaats en van de juiste zorgverlener ontvangt.

De GZ-psychologen van Stroomlijn hebben elk een eigen goedgekeurd kwaliteitsstatuut (Vrijgevestigde Sectie II). Klik op onderstaande namen om het statuut van de betreffende behandelaar in te zien.

Ellen Klerks, Kim van der Linden, Iris van Bekkum, Monique Morcus, Jordi Lapidaire-Becx, Sophie Mutsaers

Daarnaast heeft de instelling Stroomlijn GGZ een eigen kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut Stroomlijn