We werken graag met ACT. Samen kijken we of deze behandelvorm bij jou en je hulpvraag past.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT (spreek uit "ekt") is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor psychische problemen. ACT helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT is inzetbaar bij verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. ACT richt zich op het verhogen van je kwaliteit van leven en het vergroten van je persoonlijke veerkracht (psychologische flexibiliteit).

In de therapie worden zes vaardigheden aangeleerd:

  1. Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
  2. Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
  3. Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  4. Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
  5. Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  6. Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  


Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning how to dance in the rain.

Vivian Greene 


Bij ACT wordt veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. Je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

In onderstaande video wordt goed uitgelegd hoe ons verstand ons in de weg kan zitten in de huidige maatschappij. 

Online ACT

ACT kan heel goed als vorm van online therapie worden aangeboden. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat een ACT behandeling bij jouw hulpvraag en je klachten past zal je psycholoog hier nog meer over uitleggen.