Eenzaamheid

Soorten eenzaamheid

Uit recent onderzoek bleek dat drie op de tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis. Vooral onder jongeren is de stijging opvallend. In de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt bijna de helft zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter.

Het gaat hier vooral om sociale eenzaamheid. Dit betekent dat je minder contact hebt met andere mensen dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort.

Naast sociale eenzaamheid bestaat ook emotionele eenzaamheid. Dit ontstaat als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen.

Bij millennials komt ook nog een derde vorm van eenzaamheid: existentiële eenzaamheid. Bij existentiële eenzaamheid gaat het meer over zingeving dan over je sociale contacten. Het is een verloren gevoel van (nog) geen eigen plek of rol in het leven te hebben, een gevoel van zinloosheid, doelloosheid of leegte.

 

Zelftest eenzaamheid

Eenzaamheid kan net als stress een negatieve invloed hebben op je gezondheid. Het is ook een risicofactor in het ontstaan van psychische stoornissen.

Ben jij eenzaam in vergelijking met anderen? Test het hier. Let op, deze eenzaamheidstest geeft alleen een indicatie, het is geen diagnose! De test is gebaseerd op de Eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld (1985).

Online therapie bij eenzaamheid

Ervaar jij psychische klachten door je eenzaamheid? Bij Stroomlijn bieden we verschillende zorgtrajecten en online modules om psychische klachten te behandelen. We vertellen je hier graag meer over tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Let op: eenzaamheid valt niet onder verzekerde zorg. Tenzij het onderdeel is van een andere psychische aandoening.